Porady

Czym jest ślub konkordatowy? – podstawowe informacje

Wiele Par Młodych zastanawia się nad tym czym jest ślub konkordatowy? Czy wymaga on jakiegoś szczególnego przygotowania oraz spełnienia określonych wymagań? 

Czym są śluby konkordatowe?

Jak wspomniano powyżej, wątpliwości związane ze ślubem konkordatowym to bolączka wielu Młodych Par. Okazuje się jednak, że obawy są zbyteczne. Otóż, ślub konkordatowy to nic innego jak jedna ceremonia, która honorowana jest zarówno przez prawo kościelne, jak i świeckie. Nie ma zatem potrzeby organizowania osobnego ślubu kościelnego i cywilnego. Stanowi to duże ułatwienie dla Młodych Par. 

Kto może zawrzeć ślub konkordatowy?

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego oraz świeckiego ślub konkordatowy mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, które nie są ze sobą spokrewnione w linii prostej. Ponadto, przepisy te dotyczą rodzeństwa oraz osób spowinowaconych. Zresztą, takie same przepisy odnoszą się do ślubu cywilnego. Od powyższych zasad możliwe są jednak odstępstwa. Dotyczą one kobiet, które ukończyły 16. rok życia oraz osób spowinowaconych. W tych jednak przypadkach wymagana jest zgoda odpowiednich instytucji sądowych. Są to zwykle sporadyczne przypadki. Coraz częściej zdarzają się za to sytuacje, w których w związek małżeński wstąpić chce obcokrajowiec. Wówczas nie ma ku temu przeciwwskazań, pod warunkiem przedstawienia przez kobietę lub mężczyznę pochodzącą lub pochodzącego z innego kraju zaświadczenia o możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Wszelkie dokumenty muszą być jednak przetłumaczone na język polski i złożone w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez USC zostaje wydane stosowne zaświadczenie, którego ważność wynosi pół roku. W oparciu o niniejszy dokument może zostać zawarty ślub konkordatowy.    

Jakie dokumentny muszą zostać przedstawione w związku ze ślubem konkordatowym?

W przypadku obywateli polskich na wniosek zainteresowanych USC wydaje stosowne zaświadczenie, w którym stwierdza brak przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Dokument musi być następnie złożony w parafii, w której ma obyć się ślub konkordatowy. Zaświadczenie może złożyć jeden z przyszłych małżonków. Obecność obojga nie jest obligatoryjna. W przypadku ślubu konkordatowego poza wymienionym zaświadczeniem z USC należy również skompletować inne dokumenty, a wśród nich świadectwa chrztu i bierzmowania. Ponadto, w kompletowanej dokumentacji musi znaleźć się również zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich oraz dokument potwierdzający wizytę w poradni rodzinnej. Na miesiąc przed ślubem w parafii sporządzany jest protokół przedślubny, a w dniu ślubu – akt małżeństwa.

Kurs przedmałżeński

Nauki przedmałżeńskie mają na celu przygotowanie przyszłych małżonków do wspólnego pożycia. Podczas zajęć poruszane są kwestie dotyczące rozwiązywania konfliktów na drodze rozmowy czy sprawy związane z obowiązkami i prawami małżonków. Kurs w zależności od tego czy prowadzony jest w trybie standardowym czy przyspieszonym trwać może nawet dwa miesiące. Dostępne są również skumulowane kursy weekendowe. Podczas spotkania lub spotkań w poradni rodziny omawiane są kwestie związane z płodnością oraz naturalnymi metodami zapobiegania poczęciu. Często tego typu zajęcia wymagają samoobserwacji kobiety, przez co okres zajęć i całego kursu znacznie się wydłuża.